Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386355
Hankinnan nimi
Suoja- ja työkäsineet
Päätöspäivämäärä
6.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

VeliMark Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjouksia Raahen kaupungille ja Koulutuskeskus Brahelle suoja- ja työkäsineistä ajalle 1.5.2022 - 31.12.2023 + varaus option käyttöön (kolme (3) vuotta). Tarjoajan tulee sitoutua tarjoamaan tässä tarjouspyynnössä esitetyin ehdoin myös Raahen kaupungin konserniyhtiöille, Pyhäjoen kunnalle ja Siikajoen kunnalle. Konserniyhtiöt ja kuntayhtymät tekevät omat päätöksensä tarjousten hyödyntämisestä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia pieniä määriä suoja- ja työkäsineitä tarvittaessa myös muualta kuin tämän hankintamenettelyn kautta tulevalta sopimuskumppanilta. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 17.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 24.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).