Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-807
Hankinnan nimi
Rovaniemi kylässä –hankkeen asiantuntijapalvelu
Päätöspäivämäärä
11.4.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Julius Oförsagd Company OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
76000,00
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Rovaniemi kylässä -hankkeen asiantuntijapalvelu. Rovaniemi kylässä –hankkeen tarkoituksena on kylien viihtyvyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Hanke on jatkoa Kylien Rovaniemi –hankkeelle ja tavoitteena on juurruttaa kehitettyjä toimintamalleja ja kehittämismenetelmiä vahvemmin osaksi kylien toimintaa. Lisäksi tavoitteena on palveluiden kehittäminen, avoimien yhteisöllisten tilojen kehittäminen sekä kyläbrändäys ja kylämarkkinoinnin kehittäminen. Hanke toteutetaan maaseuturahaston Leader-ohjelmasta, omarahoitusosuus koostuu talkootyötunneista. Hankkeessa on kolme kokonaisuutta sekä yhteen kokoavana toimenpiteenä näille kokonaisuuksille Rovaniemen kumppanuusmallin ja kumppanuustyöskentelyn toteuttaminen. Asiantuntijapalvelu sisältää myös Leader-rahoitteisen hankkeen hallinnolliset toimenpiteet.