Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
112548
Hankinnan nimi
Navigaatiolaitteisto ja navigoitavat neulabiopsiatarvikkeet
Päätöspäivämäärä
12.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Medtronic Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

1 kpl StealthStation S8 Surgical Navigation System (koekäytössä oleva demolaite) ja navigoitavat neulabiopsiatarvikkeet neljälle vuodelle. Ostaja pidättää oikeuden hylätä tarjouksen. Mikäli ostaja hyväksyy tarjouksen, se tekee hankintapäätöksen jälkeen suorahankintailmoituksen. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa vasta sen jälkeen, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Myyjällä ei ole mitään vaatimuksia ostajaa kohtaan, mikäli ostaja ei hyväksy tarjousta ja/tai hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi.