Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386911
Hankinnan nimi
Kontiosuon itsepalvelujäteaseman järjestelmäkokonaisuus, Puhas Oy
Päätöspäivämäärä
12.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

M-Technology Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n Kontiosuon uuden itsepalvelujäteaseman järjestelmäkokonaisuuden hankinnan. Hankinnan kohteena on Puhas Oy:n (jäljempänä Puhas) Joensuuhun rakennettavan Kontiosuon itsepalvelujäteaseman järjestelmäkokonaisuus, joka koostuu kaupallisista valmisohjelmistoista / tietojärjestelmistä, niihin suunnitelluista asiakaskohtaisista ominaisuuksista, niiden suunnitteluun, käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvästä henkilötyöstä sekä asemalle sijoitettavista teknisistä laitteista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Hankinnan kohteen mukaiset järjestelmät, palvelut ja laitteet hankitaan Puhas Oy:n käyttöön. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.