Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
389647
Hankinnan nimi
Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisyksikön kvr-urakka
Päätöspäivämäärä
11.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Rakennus-Avant Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Siikajoen kunta pyytää kvr-urakkatarjouksia 36 paikkaisen Mäkelänrinteen tehostetun palveluasumisyksikön rakentamisesta. Palveluasumisyksikkö suunnitellaan ja rakennetaan ARA-vaatimusten mukaiseksi yksiköksi. Palveluasumisyksikön huonealan tulee olla 1518,8 m2, tilaajan laatiman tilaohjelman mukaisesti. Tilaohjelmasta on sallittua poiketa korkeintaan 3 %. Suunnittelussa tulee huomioida mahdollisuus laajentamiseen tulevaisuudessa. Tilaaja hankkii sprinklauksen omana hankintana. Työt suoritetaan KVR – urakkana, johon sisältyvät seuraavat tehtävät ja työt: - Kokonaissuunnittelu - Rakennustekniset työt - LVIA-tekniset työt - Sähkötekniset työt Urakkasuorituksen on oltava täysin valmis ja luovutettu rakennuttajalle 31.8.2023 mennessä (ks. YSE 1998: 17 §). Urakkatarjouksen tekijältä edellytetään tutustumista rakennuspaikkaan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Tutustumisessa opastaa tarvittaessa tekninen johtaja Satu Kaipio, Siikajoen kunta tekninen toimi puh. 040 - 315 6237 tai kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila, Siikajoen kunta tekninen toimi puh. 040 - 315 6235. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 21.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 31.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).