Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
389938
Hankinnan nimi
Heinäveden kunnan koulukuljetukset
Päätöspäivämäärä
13.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kermajärven Liikenne Oy - Kohde 14 (alv. 0%) - Kohde 13 (alv. 0%) - Kohde 12 (alv. 0%) - Kohde 11 (alv. 0%) - Kohde 10 (alv. 0%) - Kohde 9 (alv. 0%) - Kohde 8 (alv. 0%) - Kohde 6 (alv. 0%) - Kohde 5 (alv. 0%) - Kohde 4 (alv. 0%) - Kohde 3 (alv. 0%) - Kohde 2 (alv. 0%) - Kohde 1 (alv. 0%) Triviabus - Kohde 7 (alv. 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan koulukuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Vaihtoehtoisia tarjouksia tai yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä.