Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
391455
Hankinnan nimi
Liperin kunnan liikkumisohjelma ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma
Päätöspäivämäärä
19.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

WSP Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti liikkumisohjelman ja liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelman laatimisen hankinnan Liperin kunnalle. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Tilaaja on varannut toimeksiantoon 25 000 € (alv 0 %) ja palkkio maksetaan aikapalkkiona henkilöryhmittäin KSE 2013 kohdan 5.2.3 mukaisesti. Henkilöryhmät määritetään sopimuksessa ja konsultti veloittaa työtunnit käytettyjen ja kirjattujen tuntimäärien mukaisesti maksimissaan toimeksiantoon varattuun summaan saakka. Mikäli toteutuneet kustannukset ovat varattua määrärahaa suuremmat, ei tilaaja maksa niistä korvausta. Mahdolliset matka- ja päivärahakulut tulee sisällyttää toimeksiannon kokonaiskustannuksiin. Hankintamalli on yhden (1) konsultin sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta konsultilta.