Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
393956
Hankinnan nimi
Pumppaamohuollot
Päätöspäivämäärä
19.4.2022
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tornion Vesi Oy on pyytänyt tarjouksia pumppaamoiden vuosihuollosta.