Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
389223
Hankinnan nimi
Vesihuoltoverkoston saneerauksen puitesopimuskilpailutus
Päätöspäivämäärä
11.4.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Aarsleff Oy - Putkistosaneeraus Eerola oy - Renos Oy - SUJUTEK Oy - Suomen Putkisto Palvelu Oy - Uponor Infra Oy -

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Lohjan Vesi- ja viemärilaitos pyytää sopimukseen liittyvää tarjousta vesihuoltoverkoston saneeraamisesta vuosina 2022 -2023 yksikköhintaurakkana. Puitesopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen solmimisesta lukien. Päättyen kuitenkin 31.12.2023 (optiovuosi 2024). Puitesopimukseen kuuluu Myllylammen alueen urakka (kts. liite 1. Myllylammen johtokartta, kts. hankinnan kohteet kriteerit, ryhmät 1-5) sekä erillisiä työsuoritteita, joista tulee antaa erilliset yksikköhinnat (kts. hankinnan kohteen kriteerit, ryhmä 6). Huom! Määrät eivät ole tilaajaa sitovia, vaan ne määritellään vuosittain tehtävien viemärikuvauksien ja muiden tutkimusten perusteella. Myllylammen alueen urakka valitaan vertailuhinnan mukaan. Vertailuhintana käytetään ennakkoon määriteltyjä kriteereitä (kts. hankinnan kohteen kriteerit, ryhmät 1-5). Urakoitsija huuhtelee ja kuvaa liitekartan mukaiset viemäriputkistot ja selvittää kaivojen kunnon. Urakoitsija tekee tilaajalle esityksen saneeraustavasta putkistosta ja suorittaa saneerauksen yhteisesti sovitulla tavalla tarjoamillaan yksikköhinnoilla. Piiloliittymät kaivetaan ensisijaisesti esiin ja liitos tehdään lisättävään kaivoon. Toteutusajankohta 4.5.2022 - 31.7.2022. Urakoitsijan tulee tarjota kaikkia vertailuhinnan muodostavia hintoja (hankinnan kohteen kriteerit, ryhmät 1-5), joista muodostuu vertailtava yhteishinta. Tarjottujen yksikköhintojen tulee olla voimassa minimissään 200 m pituudelta vesijohto-/viemärisaneerauksia sisältävällä alueella. Mikäli saneerattava laajuus jää alle 200 metriä, on urakoitsija oikeutettu veloittamaan työmaan perustamiskustannus. Tähän puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä huomioiden erityisosaaminen (referenssit). Puitesopimuksessa hyväksytään myös osatarjoukset annettujen tarjousten yksikköhintojen perusteella. Annettujen yksikköhintojen on oltava samat sekä Myllylammen urakan että muiden puitesopimuksen piiriin kuuluvien saneerattavien kohteiden osalta. Mikäli kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäisenä oleva työyksikkö ei ehdi suorittaa työtehtävää, niin valitaan listalta edullisuusjärjestyksessä seuraava työyksikkö jne. Mikäli yksi tai useampi samankaltainen työyksikkö on vertailun jälkeen tasapisteissä, valinta suoritetaan arpomalla. Puitesopimukseen valitaan enintään kahdeksan (8) toimijaa. Puitesopimusta voidaan soveltaa enintään 150 000 € arvoiseen urakkaan.