Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386647
Hankinnan nimi
Raahen jäähallin kylmäkonehuoneen jäädytysteräsputkilinjojen ja niihin liittyvien oheislaitteiden uusiminen
Päätöspäivämäärä
20.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Industrial Pipe Service Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjouksia jäähallin kylmäkonehuoneen putkistojen ja pumppujen uusimisesta tarvittavine varolaitteineen. Hankintaan sisältyy kylmäkonehuoneen jäädytysteräsputkilinjojen ja niihin liittyvien oheislaitteiden uusiminen. Tarjoajan tulee osallistua ao. kylmäkonehuoneeseen järjestettävään tutustumistilaisuuteen 4.4.2022 klo 14.00 osoitteessa Raahen jäähalli, Ollinkalliontie 9, 92110 Raahe. Tilaisuuteen osallistumisesta tulee ilmoittautua etukäteen liikuntapaikkaesimies Aki Huhtalalle puh. 040 631 3928 1.4.2022 mennessä. Tarjouksen jättäminen edellyttää osallistumista tutustumistilaisuuteen. Mikäli ei osallistuta, tarjous hylätään. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 7.4.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 14.4.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automaattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).