Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
379917
Hankinnan nimi
Ruoka- ja keittiötarvikekuljetukset - Kontiolahden kunta
Päätöspäivämäärä
21.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay - Reitti 1 (alv 0%) - Reitti 2 (alv 0%) - Reitti 3 (alv 0%) - Reitti 4 (alv 0%) - Reitti 5 (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan ruokahuollon ruoka- ja keittiötarvikekuljetuksien hankinnan Kontiolahden kunnan alueella sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025 sekä 01.08.2025 - 31.07.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta liikennöitsijältä. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain.