Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
381659
Hankinnan nimi
Jätesäkit, roskapussit ja biojätesäkit
Päätöspäivämäärä
22.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Systeema Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti jätesäkkien, roskapussien ja biojätesäkkien hankinnan sopimuskaudelle 01.04.2022 - 31.03.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2025 - 31.03.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on useamman, eli kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja jätettyjen tarjousten mukaiset erilliset sopimukset. Toimittajat asetetaan etusijajärjestykseen ja eniten pisteitä saanut toimittaja on sijalla 1. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy. Toinen toimittaja on varatoimittaja, jota voidaan käyttää, jos ensisijaisen toimittajan tarjotusta tuotevalikoimasta ei löydy kohteen käyttöön soveltuvaa tuotetta (mm. erityinen hajuttomuus, materiaalin alkuperä tai poikkeava väri).