Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
392890
Hankinnan nimi
Vehkalahdentie, projekti 2658
Päätöspäivämäärä
25.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Recset Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennusurakka käsittää Joensuun kaupungin Penttilän asemakaava-alueella sijaitsevan Vehkalahdentien saneeraustyöt, infraverkostot ja viheralueet suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Rakennettava osuus liittyy eteläpäässä Kuhasalontiehen ja pohjoispäässä Pyhäselänkatuun. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.