Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
395238
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin päiväkotien valokuvaukset
Päätöspäivämäärä
25.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Seppälän Koulukuvat Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin päiväkotien valokuvauksien hankinnan sopimuskaudelle 1.5.2022 - 31.12.2023 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024 ja yhdellä (1) vuodella 1.1.2025-31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Valokuvaus koskee Joensuun kaupungin alueella olevia päiväkoteja ja esiopetuksen yksiköitä, joista tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä. Valokuvaus toteutetaan pelkästään ryhmäkuvauksena. Lapsia on yhteensä noin 2460 kappaletta. Ensimmäiset kuvaukset toteutetaan toukokuussa 2022. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.