Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
394102
Hankinnan nimi
Tohmajärven Vauhtihallin rakennusurakka
Päätöspäivämäärä
25.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Rakennusliike Kar.T.O Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven Vauhtihallin rakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Urakkamuotona on kiinteähintainen jaettu urakka. Maarakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana siihen saakka, kunnes rakennusurakoitsija on valittu ja aloittanut työt rakennuskohteessa ja alistamissopimukset on allekirjoitettu. Urakkaohjelman kohdassa 3.2 luetellut maarakennus, putki-, ilmanvaihto, rakennusautomaatio-, ja sähköurakat toteutetaan pääurakkaan/rakennusurakkaan alistettuina sivu-urakoina. Pääurakkaan (MRU tai RU) sisältyvät päätoteuttajan ja työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki työt, jotka pääurakoitsijan vastattavaksi on osoitettu urakkaohjelmassa, urakkaraja-liitteessä sekä asiakirjaluettelossa mainituissa kyseistä urakkaa koskevissa suunnitelmissa saatettuna kaikilta osiltaan täysin valmiiksi. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 §) kuuluvat pääurakoitsijalle.