Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
387886
Hankinnan nimi
Saaren koulun ja Pyhäjoen liikuntahallin AV-järjestelmät
Päätöspäivämäärä
21.4.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Caverion Suomi Oy - AV-tekniikka -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia Saaren koulun ja Pyhäjoen liikuntahallin AV-järjestelmistä. Pyhäjoen kunta on rakentamassa uutta yhtenäiskoulua ja liikuntahallia, joihin hankitaan AV-järjestelmät. Koululle ja liikuntahalliin on tehty AV-suunnitelmat, jotka on (alun perin) laadittu kahta AV-urakkaa ajatellen, mutta asia on muuttunut ja tarkentunut siten, että ne yhdistetään yhteen hankintaan. Saaren koulun osalta asennus tulee olla valmis viimeistään 30.10.2022 mennessä. Liikuntahallin asennus tulee olla valmis viimeistään 18.12.2022 mennessä. AV-suunnittelusta on tehty joukko dokumentteja, jotka ovat myös tämän hankintailmoituksen liitteinä. Osa dokumenteista on yhteisiä ja osa erillisiä (merkitään/mainitaan tapauskohtaisesti). Tällä kilpailutuksella hankitaan seuraavat ratkaisut: - koulun puolelle tarvittavat AV-ratkaisut aulan ja musiikkiluokan (avautuu osaksi aulatiloja) tarpeisiin sisältäen mm. kuvan esittämisen ja äänentoiston - koulun puolelle tarvittavat ohjausjärjestelmät em. toimintojen ohjaamiseen / hallintaan toimintaselostuksessa kuvattavalla tavalla - liikuntahallin puolelle tarvittavat AV-ratkaisut koko hallin ja lohkokäytön tarpeisiin sisältäen mm. kuva esittämisen ja äänentoiston. - liikuntahallin puolelle tarvittavat ohjausjärjestelmät em. toimintojen ohjaamiseen / hallintaan toimintaselostuksessa kuvattavalla tavalla - tarvittavat ohjelmoinnit kummallekin ohjausjärjestelmälle erikseen sekä erilaisille yhteis-käyttöratkaisuille tilanteissa, joissa on kyseessä kummassakin tilassa tapahtuva toiminta, joista johdetaan kuvaa ja/tai ääntä tilasta toiseen - lisäksi kaikkien edellä mainittujen laitteiden asennukset Hankinnan toiminnallisuutta kuvataan liitteissä ”AV0003 AV-toimintaselostus ja hankinta SK ja LH” ja ”AV0005 AV-kaaviot SK ja LH”. Sähköurakassa (SU) vedetyt kiinteät AV-kaapelit kuvataan liitteissä ”AV0007 AV-kaapelit” ja ”AV0008 AV-pisteet kaapeliluettelo” Hankittavien järjestelmien takuuajan jälkeisestä ylläpidosta ja huollosta tehdään Tilaajan ja Toimittajan tai jonkun muun toimijan välillä erillinen 24 kk:n sopimus, joka sisältää tuona aikana seuraavat toimenpiteet: - laitteiden ohjelmistopäivitykset (software ja firmware) 1 krt / vuosi - ylläpitohuoltokäynti 1krt / vuosi, sisältäen järjestelmän laitteiden ja laitekokonaisuuksien toimintakunnon tarkastuksen ja ylläpitohuollon (laitteiden puhdistukset, liitäntöjen tarkistukset ja korjaukset) sekä laitteiden ja järjestelmien huolto ja korjaukset sopimusaikana tarpeen mukaan, tilaajan pyynnöstä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 15.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoukset on toimitettava 23.3.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).