Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VRK/52/02.08.00.01/2019
Hankinnan nimi
Repokankaan koulun ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus vaihe 2
Päätöspäivämäärä
26.4.2022
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Lämpövelho Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Varkauden kaupungin repokankaan koulun iv-järjestelmän saneeraus vaihe 2. Hanke toteutetaan LVI-suunnittelu Ismo Heinosen päivittämien LVI-insinööritoimisto Hämäläisen laatimien suunnitelmien mukaan. Tässä tarjouspyynnössä on liitteenä alkuperäiset LVI-insinööritoimisto Hämäläisen suunnitelmat, päivitetyt suunnitelmat ja viime vuonna toteutetun vaiheen 1 toteutussuunnitelmat, jotka on laatinut Insinööritoimisto HTTC, sekä alkuperäisiä iv-suunnitelmia ja leikkauspiirustuksia. Urakka-alue on merkitty Ismo Heinosen suunnitelmiin merkinnällä urakka-alue 2. Urakka-aika on 18.5. - 29.7.2022 kuitenkin siten, että nykyisen iv-laitteiston on oltava käytössä 4.6.2022 saakka. Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen paikaan päällä käymällä, käynnit sovittava: Jyri Kolehmainen 040-519 4985. Hankkeeseen kuuluu rakennuksen osan B kanavistojen ja ilmanjakolaitteiden toteutus täydellisesti valmiiksi ja liitokset ullakolla vaiheessa 1 uusittuihin kanaviin, sekä rakennuksen osassa A sijaitsevan iv-konehuoneen rakennustekninen saneeraus ja iv-koneiden uusinta ulos menevine kanavistoineen ja liitokset nykyisiin kanaviin suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. IV-koneita hankittaessa on huomioitava konehuoneen korkeus. Kaikki rakennus- ja aputyöt kuuluvat urakkaan. Sähkö- ja automaatiotyöt eivät kuulu urakkaan, vaan ne toteutetaan tilaajan erillishankintana. Ainoastaan iv-koneiden sisäiset automaatiolaitteet kuuluvat urakkaan, toimitusrajat LVI-insinööritoimisto Hämäläisen suunnitelmissa. Rakennusteknisistä töistä konehuoneen lattiasta poistetaan nykyinen pinnoite ja se pinnoitetaan uudelleen TKR-pinnoitteella. Konehuoneen katto ja seinät maalataan ja seinät pinnoitetaan reikäpeltivillalevyllä. Konehuoneeseen lisätään lattiakaivo. Käytävien alakattolevyjä ja kannatinrankoja ei uusita vaan vanhat asennetaan tarvittavien purkujen ja asennusten jälkeen takaisin. Vaurioituneet levyt ja rangat korvataan uusilla. Konehuoneessa sijaitseva keittiön kylmäkoneikko uusitaan teknisiltä arvoiltaan vastaavaan tuotteeseen. Putket uusitaan konehuoneen sisäpuoleisilta osilta huoneen ulkopuolelle, mutta muuten jätetään vanhat putket käyttöön. Hankintaan sisältyy työllistämisvelvoite. Urakoitsijan tulee palkata urakkaa varten vähintään 2 kuukauden ajaksi joko yksi ammatillisesta koulutuksesta v. 2022 talotekniikan alalle (ilmanvaihtoasentaja) valmistunut 18-29 –vuotias nuori tai yksi vähintään 12 kk yhtäjaksoisesti työttömänä ollut rakennusalan koulutuksen saanut henkilö. Varkauden kaupungin työllisyyspalvelut voi tarvittaessa avustaa työllistämisvelvoitteeseen tarvittavan henkilön löytämisessä. Yhteystiedot: Työllisyysasiantuntija Jouko Kuittinen p. 044 4442628, sp. jouko.kuittinen@varkaus.fi