Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
384435
Hankinnan nimi
Toiminnallisen työkyvyn arviointipalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
28.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Honkalampi-säätiö

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaana olevien työttömien toiminnallisen työkyvyn arviointipalvelun hankinnan sopimuskaudelle 1.6.2022-31.12.2023 + yhden (1) vuoden optiokaudelle 1.1.2024-31.12.2024 tarjouspyynnön mukaisesti. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2024-31.12.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden palveluntuottajan kanssa.