Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386458
Hankinnan nimi
Kiviainesten hankinta, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
28.4.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Kohderyhmä alue 1: Joensuun alueen kiviainekset (ei hiekoitussepeli) (alv 0 %) (2.) - Kohderyhmä alue 2: Heinävaaran alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 3: Kiihtelysvaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 4: Tuupovaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) - Kohderyhmä alue 5: Enon kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) - Kohderyhmä alue 6: Uimaharjun alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 7: Hammaslahden alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Kohderyhmä alue 1: Joensuun alueen kiviainekset (ei hiekoitussepeli) (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 2: Heinävaaran alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) - Kohderyhmä alue 3: Kiihtelysvaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) - Kohderyhmä alue 7: Hammaslahden alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) Maansiirto Tikka Oy - Kohderyhmä alue 5: Enon kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 6: Uimaharjun alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) Maansiirto-Putto Oy - Kohderyhmä alue 5: Enon kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) Piipposen Kone Oy - Kohderyhmä alue 3: Kiihtelysvaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) - Kohderyhmä alue 4: Tuupovaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) Savon Kuljetus Oy - Kohderyhmä alue 1: Joensuun alueen kiviainekset (ei hiekoitussepeli) (alv 0 %) (3.) - Kohderyhmä alue 2: Heinävaaran alueen kiviainekset (alv 0 %) (2.) - Kohderyhmä alue 4: Tuupovaaran kk:n alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.) - Kohderyhmä alue 6: Uimaharjun alueen kiviainekset (alv 0 %) (3.) - Kohderyhmä alue 7: Hammaslahden alueen kiviainekset (alv 0 %) (1.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiviaineksien hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.05.2022 - 30.04.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2024 - 30.04.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Mikäli eniten pisteitä saanut toimittaja ei voi toimeksiantoa suorittaa, valitaan toiseksi eniten pisteitä saanut jne.