Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
PH2022-010
Hankinnan nimi
Osayleiskaavan rakennemallien vaikutusten arvioiti ja vertailu
Päätöspäivämäärä
2.5.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy - Osayleiskaavatyö

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa