Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
PH2022-006
Hankinnan nimi
Rakennushistoriaselvitys (rhs) sekä rakennuksen ominaispiirteiden selvitys (ros)
Päätöspäivämäärä
3.5.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa