Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
389976
Hankinnan nimi
Bussien matkustamonäytöt Joensuun kaupungille
Päätöspäivämäärä
5.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Neonmedia Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun joukkoliikenne JOJOlle hankittavien informaationäyttöjen hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 -31.05.2027. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella yhdeksän (9) kuukauden irtisanomisajalla 01.06.2027 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään yhdeksän (9) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Näyttöjä hankitaan 13 paikallisliikenteen bussiin. Näytöt ja matkustamonäyttöratkaisu hankitaan palveluna.