Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-205
Hankinnan nimi
Ajoneuvojen vuokraus Kajaanin kaupungille 2022 - 2024 (1 + 1)
Päätöspäivämäärä
12.4.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

1. Finn-Rent Oy 2. Hertz

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia Ajoneuvojen vuokrauksesta Kajaanin kaupungille sopimusajalle 1.8.2022 - 31.7.2024, jonka jälkeen voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin kahdella (1+1) optiovuodella. Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja siitä ilmoitetaan asianosaisille kirjeellä.