Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-154
Hankinnan nimi
Kajaanin kaupungin tarvitsemat poltto-, voiteluaineet sekä muut kemikaalit 2022 - 2024 (1+1)
Päätöspäivämäärä
14.4.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

TOOLS Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia poltto-, voiteluaineista sekä muista kemikaaleista sopimusajalle 1.4.2022 - 31.3.2024, jonka jälkeen voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa sopimusta alkuperäisin ehdoin kahdella (1+1) optiovuodella.