Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
391422
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan infrasuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
9.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut Ramboll Finland Oy Sitowise Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan infrasuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2022 - 31.12.2024. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella millaisia erityispiireitä suunnittelutyöhön sisältyy, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta ja muut hintatiedot (matka-, majoitus-, päivärahakustannukset yms.).