Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
388627
Hankinnan nimi
Työvaatteet ja työkengät
Päätöspäivämäärä
10.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Etra Oy Teokem Oy Tools Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti työvaatteiden ja työkenkien hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2025 - 31.7.2026 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista ostopaikan, joka on tilauskohtaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin: tuote on teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttötarkoitukseen, työtehtäviin sekä työntekijälle sopivin sekä kestää käytössä ja puhdistuu helposti. Toimittajan valintaan vaikuttaa noutomahdollisuus ja välitön saatavuus tarvittaessa. Lisäksi mahdollisuus tuotteen mittatilaukseen tai korjauspalvelun saatavuus vaikuttaa toimittajan valintaan.