Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-1447
Hankinnan nimi
Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Räättiöntie
Päätöspäivämäärä
10.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Sitowise Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 13. kaupunginosassa sijaitsevan alueen katu-, liikenteenohjaus-, valaistus- ja vesihuollon rakennussuunnitelmien laatimisesta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.