Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
395720
Hankinnan nimi
Ylämyllyn Kononovinharjun kunnallistekniikan rakentaminen v. 2022
Päätöspäivämäärä
10.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

SKS Infra Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ylämyllyn Kononovinharjun kunnallistekniikan rakentamisen rakennusurakan (pääurakka) hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta. Urakkamuotona kohteessa on pääurakka, jossa pääurakoitsija vastaa koko urakkasuorituksen töistä ja hankinnoista urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Urakka käsittää seuraavat katujen ja kunnallistekniikan rakennustyöt verkoston varusteineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen: - Kaivantojen tuentatarpeen geotekninen arviointi - Katujen rakentaminen: • Myllykaivannontie • Kononovintie • Partiopolku • Kevyen liikenteen väylä PP 1 - Vesihuollon rakentaminen: • Vesiputket ja viettoviemärit • Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet - Kuivatuksen rakentaminen • Rummut • Salaojat • Hulevesiputket • Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet - Muut työt: • Liikennemerkit • Tiemerkinnät • Kääntyvät ajoesteet kevyen liikenteen väylille • Katuvalaistus • Putkitusvaraukset • Linja-autopysäkki Myllykaivannontielle • Tilapäisten liikennejärjestelyjen järjestäminen esim. Kononovintielle - Viimeistelytyöt: • Nurmetukset (uudet ja rikkoutuneet) • Puiden ja pensaiden istutukset • Asfaltointi tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan taustaa" mainitulla tavalla. Kunnanvaltuusto käsittelee kohteen määrärahamuutokset 30.5.2022 . Mikäli asemakaavasta ei valiteta ja määrärahamuutokset hyväksytään, hanke toteutetaan tarjouspyynnön mukaisesti; muussa tapauksessa hankinta tullaan keskeyttämään hankintaoikaisumenettelyä hyväksikäyttäen.