Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
390902
Hankinnan nimi
Mammografialaitteen hankinta, Siun sote
Päätöspäivämäärä
12.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

GE Healthcare Finland Oy

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, käyttöön tulevan mammografialaitteen hankinnan. Mammografialaitteita hankintaan yksi (1) kpl, joka asennetaan Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa kuvataan kliinisiä mammografiapotilaita (ei seulontaa). Kuvauksia suoritetaan noin 1400 vuodessa. Potilaille tehdään myös erilaiset toimenpiteet, esim. lankamerkkaukset ja biopsianotot. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.