Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022396619
Hankinnan nimi
Munsaari 1 vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen kokonaisurakkana
Päätöspäivämäärä
11.5.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt: 1. Urakkasuorituksen vaatimat mittaustyöt 2. Olemassa olevien rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden tarkistaminen, suojaaminen. 3. Munsaarentie, kevyenliikenteen väylä, vesihuolto, katuvalaistus, laitosten yhteisputkitus ja rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 30- 645 4. Munsaarentien kevyenliikenteen väylän silta ja tukimuuri rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. 5. Munsaarentien pl 490 olevan saunarakennuksen ja sortuneen autotallin purkaminen. Tehdyn haitta-ainekartoituksen mukaiset asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt kuuluvat työhön. Kaikki rakennuksissa oleva irtaimisto kuuluu purkutyöhön. 6. Katajaranta(katu), vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 0-250 seuraavin poikkeuksin: - kadun päällystys tehdään Munsaarentieltä pl 10 ja pl 240 Munsaarentielle. - kadun kulutuskerros tehdään KaM 0-16 plv 10 -240 7. Koivuniemi(katu), vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 400-472. 8. Sikosaarentie, vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 500 - 789. Veneenlaskupaikkaa ei rakenneta, nykyinen laskupaikka säilytetään. 9. Sikosaarentien jatke vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 900 - 960 10. Sikosaarentie HVTK14 -HVTK16, vesihuolto ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 1400 - 1446. 11. Sikosaarentien HV- purku mereen rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi tarkastuskaivo HVTK18 - meri 12. Kielokuja, vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 999 - 1108. 13. Kielokujan rasite, vesihuolto, katuvalaistus ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 1200 - 1267. 14. Puistolinja välillä Sikosaarentie - Kielokuja, vesihuolto ja laitosten yhteisputkitus rakennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi plv 1300 - 1347 15. Liikennemerkit ja katuviitat rakennetaan suunnitelmien KV6 100 8 Munsaari liikennemerkkisuunnitelma rev C ja TP37 Katuviitat 473 mukaisesti Munsaarentien kevyenliikenteen sillalle asti Mussalontieltä. Liikennemerkkien pohjamateriaali alumiini. 16. Reunakivet hankkii ja asentaa urakoitsija. 17. Vesihuoltolinjat 18. Tonttijohtojen rakentaminen 19. Katuvalaistus ja yhteisputkitus rakennetaan täysin valmiiksi suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 20. Väliaikaisten työmaateiden rakentaminen ja kunnossapito. 21. Määrämittaukset sidotuista suoritteista 22. Työkohteen riskianalyysin tekeminen. 23. Louhintakatselmukset (alku- ja loppukatselmukset), tärinämittaukset. Kolmansien osapuolien vaateiden käsittely. 24. Tarkepiirustusten laatiminen 25. Urakkasuorituksen vaatimat mittaus- tarkemittaustyöt (putkistot, kadun rakenteet, yhteisputkitus ja katuvalaistusrakenteet) 26. Työalueen siistiminen urakan jälkeen 27. Tilaaja edellyttää työssä käytettävän koneohjausmallintavaa kalustoa ja urakoitsija tekee koneohjausmallit kustannuksellaan. 28. Tilaaja antaa mahdollisuuden kiviainesten murskaukseen Jänskän alueella, ajomatka n. 6 km. Tarkemmat tiedot urakan sisällöstä ja ehdoista tarjouspyynnön liitteissä.