Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-3627
Hankinnan nimi
Luonto ja maisemaselvitys, Printtivaara osa-alue 1
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin kaavoitus on pyytänyt tarjouksia. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI Kyseessä on kertahankinta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.