Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-3701
Hankinnan nimi
Puitejärjestely - Sisärakentamisen tarvikkeet, maalit ja rautakauppatavara
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Päätös hankinnan keskeyttämisestä rautakauppatavaroiden, käsityökalujen ja kiinnitystarvikkeiden hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa (osa- alue 2)