Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2021-1169
Hankinnan nimi
Ounashallin valaistuksen uusinta
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Työn tulee sisältää valojen ja kiskojen asennuksen kaikkine työvaiheineen ja materiaaleineen, käyttökuntoon saatettuna. Syöttökaapeleina voi käyttää olemassa olevaa johdotusta pk:lta ja valaistus rk:lta. Toimittaja huolehtii vanhan valaistusjärjestelmän purkamisen ja kierrätykseen toimittamisen. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä 1, 2 ja 3. Tutustuminen rakennuspaikkaan: Tarjoajan on tutustuttava rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista ja hankittava rakennusalueelta sellaiset tiedot, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Mikäli urakoitsija ei ole tutustunut kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksensa jättämistä, hän ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Kohteen alkuperäiset sähköpiirustukset on saatavilla pdf muodossa pyydettäessä ne sähköpostilla osoitteesta: sami.laine@rovaniemi.fi. Rakennuspaikkaa esittelee tilaajan liikuntapaikkamestari ja kunnossapitoinsinööri 25.4.2022 Klo: 9.00 ja 27.4.2022 Klo: 12.00.