Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
397103
Hankinnan nimi
1614 Vallilantie 19, Vanha Vallilan kattomaalaukset (vaihe 10)
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Hankinta koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy :n etelän toimiston alueen 1614 Vallilantie 19- nimiseen kiinteistöjen, 00510 Helsinki, vuonna 1910-1923 rakennettujen ja vuonna 2016-2018 uusittujen vesikatteiden maalaustyöt (mukaan lukien rakennusteen lipat/katokset) tarjousasiakirjojen mukaisesti suoritettuna. Asuinrakennukset yht. 15 kpl: Keuruuntie 21, Keuruuntie 22, Roineentie 1, Roineentie 3, Päijänteentie 31, Päijänteentie 35, Päijänteentie 37, Päijänteentie 43, Vallilantie 38, Vallilantie 40, Vallilantie 42, Virtaintie 6, Virtaintie 8, Virtaintie 10 ja Virtaintie 12 Piharakennukset yht. 9 kpl: Päijänteentie 19, Päijänteentie 35, Päijänteentie 37, Vallilantie 40, Vallilantie 42, Vallilantie 44, Keuruuntie 16, Keuruuntie 16 ja Keruuntie 18 / Virtaintie 7 (yksi rakennus) Urakkaan kuulu sinkkipintaisen peltikatteen ja siihen liittyvien pellitysten ensi- / huoltomaalaus ja myös lippaiden, katosten pesu ja maalaus. Valmiiksimaalaus RK-kattomaalilla, muita tuotteita ei hyväksytä. Jos peltikatteessa sen puhdistuksen jälkeen havaitaan reikiä tai epätiiviitä kohtia, ne korjataan ennen maalausta. Urakkaan sisältyy kaikkien rakenteisiin kiinnitettyjen asennusten ja varusteiden irrottaminen ja varastoiminen työnajaksi siten, että kaikki työselostuksessa mainitut työt pystytään esteettä ja rajamatta suorittamaan kaikille ulkopuolisille pinnoille. Säilytettävät vesikaton varusteet asennetaan takaisin paikalleen urakan lopuksi. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Kohteeseen tutustumisesta sovitaan tarvittaessa tilaajan edustajan Joel Tulp puh. 09.57673217, joel.tulp@hekaoy.fi kanssa. Lomakkeella kysytään myös yksikköhintoja, jotka eivät vaikuta vertailuhintaan. Urakkamuotona on kokonaisurakka ja pääurakka sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset rakennustekniset työt sekä suunnitelma asiakirjoissa esitetyn lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat purkutyöt, purkumateriaalin hävittämisen jätemaksuineen, suojaukset, aputyöt ja muut sopimusasiakirjoissa mainitut velvoitteet. Myös sellaiset työt joita ei ole asiakirjoissa mainittu, mutta ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, suoritetaan urakkaan kuuluvina. Pääurakoitsija vastaa työmaan työmaapalvelujen ja johtovelvollisuuksien hoitamisesta. Urakoitsijan tulee huomioida, että kohderakennusten kaikissa asunnoissa asutaan rakennustöiden ajan. Urakoitsijan tulee huolehtia asianmukaisesti työmaan turvallisuudesta, pelastusreittien toimivuudesta, kulkureittien ja korjausalueiden suojauksesta koko urakan keston ajan. Mahdollisista häiriöistä tulee urakoitsijan tiedottaa ajoissa kaikille rakennuksen asukkaille. Töiden aloitus Töiden aloitus sovitaan viimeistään urakkatarjouksen selonottoneuvottelussa. Työt voidaan aloittaa urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen mikäli sääolosuhteet sen sallivat Rakennusaika Urakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan hänen vaatimansa urakan toteutusaika kuukausina. Töiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten vaatimat tarkastukset hyväksytyksi pidettynä kaikkien urakoiden osalta syyskuun 2022 loppuun mennessä. Työt tulee tehdä yhtäjaksoisesti aloituksen jälkeen. Urakkaan laaditaan porraskohtainen valmistumisaikataulu ja tarkempi töiden aloitus ja järjestys sovitaan alustavassa urakkaneuvottelussa. Koronavirusepidemia, ja siihen liittyvät nykyiset tai mahdolliset tulevat viranomaismääräykset tai - suositukset taikka sen aiheuttamat muut olosuhdemuutokset ja/tai vaikeudet eivät merkitse ylivoimaista estettä tämän urakan sopimuksen velvoitteiden täyttämiselle. Poikkeusolosuhteet ovat osapuolilla tiedossa sopimusta tehtäessä ja ollut mahdollisuus varautua koronavirusepidemian vaikutuksiin sopimussuhteeseen ja velvoitteiden täyttämiseen. Tilaaja tulee käyttämään työssä ulkopuolista valvojaa työn laadun varmistamiseksi. Palveluntuottajan tulee varmistaa työn laatua omavalvonnalla.