Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VRK/52/02.08.00.01/2019
Hankinnan nimi
KIINTEISTÖN PURKU, Kyllikinkatu 8, 78870 VARKAUS
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Valitut toimittajat

Ahosen Palvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rakennus puretaan perustuksineen ja materiaalitäyttöineen perusmaan tasaan. Urakka käsittää otsikkokohteen purkutyön työt, sisältäen vesi-, viemäri- ilmanvaihto- ja sähköpurut tarjouspyyntöasiakirjojen ja YSE 1998 1§ ja 2§ mukaisessa laajuudessa. Pääurakan laajuuteen sisältyvät purkutöiden lisäksi, työmaan johtovelvollisuudet YSE 1998 4 § ja työmaapalvelut 3 §. Pääurakka sisältää kaikki tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset työt sekä suunnitelma-asia- kirjoissa esitetyn lopputuloksen aikaansaamiseksi tarvittavat purkutyöt, purkumateriaalin hävittämisen jätemaksuineen, suojaukset, aputyöt ja muut sopimusasiakirjoissa mainitut velvoitteet. Myös sellaiset työt, joita ei ole asiakirjoissa mainittu, mutta ovat tarpeellisia vaadittavaan lopputulokseen pyrittäessä, suoritetaan urakkaan kuuluvina