Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
H024-22, HEL 2022-000089
Hankinnan nimi
Lähetysten lajittelu-, jakelu-, nouto- , kuljetus- ja lähettämispalvelut
Päätöspäivämäärä
18.5.2022
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankintayksikkö päätti keskeyttää hankinnan koska tarjouspyyntöön ei saapunut yhtään tarjousta. Hankinnan kohteena oleva palvelukokonaisuus sisältää mm. seuraavia keskeisiä toimintoja, jotka mahdollistavat lähetyksien kulun lähettäjältä oikeaan määränpäähänsä: Helsingin kaupunkiorganisaatioon saapuvien ulkoisen lähetysten lajittelupalvelun, Helsingin kaupunkiorganisaation ulkoisten ja sisäisten lähetyksien jakelu ja noutopalvelun, kirjeiden ja pakettien lähettämispalvelut. Palvelukokonaisuus ei sisällä sähköisiä lähetysten lähettämisen ja vastaanottamisen palveluita. Tarkempi kuvaus hankittavasta kokonaisuudesta on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.