Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022392681
Hankinnan nimi
Kotkan kantasataman raiteen rakentaminen kokonaisurakkana
Päätöspäivämäärä
19.5.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Ratatek Service Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt: 1. Urakkasuorituksen vaatimat mittaustyöt - tilaaja antaa valitulle urakoitsijalle alueelta tarpeellisen määrän kiintopistetietoja pistekortteineen - suunnitelmapiirustukset luovutetaan myös AutoCAD dwg- ja Micro Station dgn- muodossa. - tilaaja luovuttaa tietomallisuunnitelmat, joiden toimivuuden omaan käyttöön urakoitsija varmistaa kustannuksellaan. 2. Olemassa olevien rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden tarkistaminen ja suojaaminen 3. Raiteiden R 247 ja R 262 rakentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. 4. Tasoristeysten tasoristeysvalojen rakentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. 5. Tarkepiirustusten laatiminen - Raiteen kelpoisuuden osoittaminen on esitetty Infra Ryl julkaisuissa ja työkohtaisissa työselostuksissa. - Luovutuskansion laatiminen johon kootaan laadunvarmistusten- ja kelpoisuuskokeiden dokumentit. 6. Työalueen siistiminen urakan jälkeen - työalueet luovutetaan suunnitelmien mukaisessa kunnossa edellä mainituin poikkeuksin. 7. Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen eri työvaiheissa. 8. Riskianalyysin tekeminen 9. Tilaaja edellyttää koneohjausmallintavien kaivinkoneiden käyttöä ja urakoitsija tekee koneohjausmallit tilaajan tietomallinnusaineistosta käyttöönsä sopivaksi. 10.Tukikerroksen pohjan tiivistäminen leikkaustyön, kaapelisuojaputkien asennuksen ja ennakkoon tehdyn tukimuuri valmistumisen jälkeen. 11. Purettavan raiteen materiaali kuuluu urakoitsijalle. (pölkyt ja kiskot) Tarkemmat tiedot urakan sisällöstä ja ehdoista tarjouspyynnön liitteissä.