Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-013
Hankinnan nimi
Laboratoriopalvelut 2023 - 2025
Päätöspäivämäärä
17.5.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Vita Laboratoriot Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kts. tarkemmin liite 1 Palvelukuvaus.