Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
390808
Hankinnan nimi
Joensuun Vesi-liikelaitoksen vesihuollon laitossuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
23.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

AFRY Finland Oy (3.) Ramboll Finland Oy (1.) Sweco Infra and Rail Oy (2.)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin vesihuollon laitossuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2024 - 31.05.2025 sekä 01.06.2025 - 31.05.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskaudella hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Toimeksiantoon valitaan parhaiten kyseiseen toimeksiantoon soveltuva toimittaja. Valintaan vaikuttavat vertailuhinta, henkilöstön osaaminen, referenssit, toiminnan kuvaus ja aikataulu. Valintaperusteet eivät ole järjestyksessä. Valintaan käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja.