Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
394063
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin kuntakokeilun henkilöstön työnohjauksen etätoteutuksen järjestäminen
Päätöspäivämäärä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Työnohjaus-ja valmennuspalvelut Hohka

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kuntakokeilun henkilöstön työnohjauksen etätoteutuksen hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2022 - 31.12.2023 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2024 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palveluntuottajaksi valitaan yksi (1) hinnaltaan edullisin soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävä palveluntarjoaja. Työnohjauspalvelu koskee ryhmämuotoista etäohjausta.