Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
398990
Hankinnan nimi
Umpipakettiauto nelivedolla
Päätöspäivämäärä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Pörhön Autoliike Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia uudesta umpipakettiautosta nelivedolla. Tarjoajan tulee liittää tarjouksen liitteeksi esitteet tarjottavasta pakettiautosta. Esitteistä tulee selvitä kaikki auton tekniset tiedot, joista voidaan varmentaa myös tarjouksessa ilmoitetut tiedot. Tarjouspyynnössä ilmoitetut tiedot pitää pystyä todentamaan tarjouksen liitteeksi toimitettavasta materiaalista. Hankintaan on varattu 40 000 € määrärahaa. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli hankintaan varattu määräraha ei riitä hankinnan suorittamiseen. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 12.5.022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 13.5.2022. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 19.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).