Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-232
Hankinnan nimi
Puitejärjestely - Ilmanvaihtokanavien nuohous, säätö ja puhtauden tarkistus
Päätöspäivämäärä
25.5.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin tilapalvelukeskuksen tilapalveluiden, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n toimialaan kuuluvat aikaveloituksella tehtävät hankekohtaisesti erikseen sovittavat ilmanvaihtokanavien puhdistustyöt, niihin liittyvät ilmanvaihdon säädöt sekä ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida käytössä olevan ilmanvaihtojärjestelmän tai sen osan likaantumisastetta ja puhdistus- sekä kunnostustarvetta. Koulujen ja päiväkotien osalta ilmanvaihtokanavien puhdistustyöt painottuvat koulujen loma-aikoihin. Tilaaja tulee käyttämään työssä ulkopuolista valvojaa työn laadun varmistamiseksi. Palveluntuottajan tulee varmistaa työn laatua omavalvonnalla ja luovutusdokumentoinnilla. Työn valmistuttua toimittaja on velvollinen viemään allekirjoitetut laadunvarmistuslomakkeet sekä säätö- ja mittauspöytäkirjat tilaajan Haahtela huoltokirjaohjelmaan. Tarvittaessa tilaajan kolmas osapuoli tekee ilmanvaihdon säädön tarkistusmittauksia pistokokein, joilla varmistetaan ilmavaihdon nuohouksen yhteydessä tehtyjen säätöjen toimivuus. Hankinnasta tehdään puitesopimus kuuden (6) palveluntuottajan kanssa. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Option/optioiden käyttömahdollisuudesta sovitaan erikseen tilaajan toimesta vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajien oikeudesta, ei velvollisuudesta. Tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntöasiakirjasta sekä seuraavista liitteistä: Liite 1 Nuohous ja säätöohjeet Rovaniemi Tilapalvelukeskus Liite 2 Ohjekortti Ilmanvaihtojärjestelmän visuaalinen puhtauden tarkastusmenetelmä Liite 3 Puitesopimusluonnos Liite 4 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä Liite 5 Referenssit Ilmanvaihtokanavien nuohous Liite 6 JYSE Palvelut 2014 (päivitetty 2017)