Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
390639
Hankinnan nimi
Siivouskoneet, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
27.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Finntensid Oy - 2. Painehuuhtelulaitteet (alv 0 %) - 1. Imurit (alv 0 %) Suomen Alfa Cleaning Oy - 1. Imurit (alv 0 %) - 3. Yhdistelmäkoneet (alv 0 %) - 3. Yhdistelmäkoneet (alv 0 %) Systeema Oy - 2. Painehuuhtelulaitteet (alv 0 %) - 1. Imurit (alv 0 %) - 3. Yhdistelmäkoneet (alv 0 %) VeliMark Oy - 2. Painehuuhtelulaitteet (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivouskoneiden hankinnan Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle sopimuskaudelle 1.6.2022 - 31.5.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2024 - 31.5.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee tilauskohtaisesti osa-alueeseen valituista toimittajista kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka tuoteluetteloon tilattava tuote sisältyy. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia asioita: - tuotteen hinta - tuotteen ominaisuudet (esim. vesisäiliöiden tilavuus, työleveys / laikan tuumakoko, äänitaso, imuteho, koneen paino) - huoltopalvelujen saatavuus ja nopeus - tuotteeseen tutustumismahdollisuus esittelyssä ennen ostopäätöksen tekoa (osa-alue 3).