Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
387722
Hankinnan nimi
Kontiolahden ruokakuljetukset, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
Päätöspäivämäärä
30.5.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Kelan Pojat Ay

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden alueen ruokakuljetuksien hankinnan sopimuskaudelle 21.06.2022 - 31.05.2023 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella yhdeksän (9) kuukauden irtisanomisajalla 01.06.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään yhdeksän (9) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimuskaudella tilaajana toimii Joensuun kaupunki / Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy . Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset eivät ole sallittuja eli koko liikennöinnin hoitamiseen valitaan yksi (1) liikennöitsijä.