Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
396042
Hankinnan nimi
Ruukin kunnanviraston purku-urakka
Päätöspäivämäärä
24.5.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Purkumerkki Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Siikajoen kunta pyytää tarjousta Ruukin kunnanviraston purkutyöstä kokonaisurakkana osoitteessa Siikasavontie 1 A, 92400 Ruukki. Rakennus sijaitsee Siikajoen kunnassa Ruukin kylällä. Kohde on toiminut kunnan kunnanvirastona. Kohteen toiminta on siirtynyt toiseen kiinteistöön vuonna 2019 ja kohde on ollut tyhjillään siitä lähtien. Kohde on vuonna 1979 valmistunut noin 2240m2 virastorakennus, jonka tilavuus 6730m3. Kohteessa on maanpäällisen kerroksen lisäksi osittain maanpinnan alla oleva kellarikerros, jonka maapohjalla olleeseen keskiosaan on rakennettu toimistotilat vuonna 1983. Lisäksi kohdetta on laajennettu vuonna 1999, jolloin on rakennettu rakennuksen kaakkoissivulle väestönsuoja, joka on toiminut myös kunnan johtokeskuksena. Kohteella on oma sähkö- ja vesi- ja viemäriliittymät. Rakennuksen alkuperäinen osa puretaan kokonaisuudessaan pois. Rakennuksen itäpuolelle vuonna 1999 rakennettu laajennusosa (väestönsuoja/ johtokeskus) säilytetään. Kunnanviraston purkamisesta johtokeskukselle aiheutuvat rakennus-, LVI- ja sähkötekniset muutostyöt eivät kuulu purku- urakkaan. Purku-alueen maanpinta muotoillaan olemassa olevan maaston mukaan puhtaita täyttömaita käyttäen. Pintakerrokseksi purku- urakoitsijan asentaa vähintään 15cm multakerroksen, johon istutetaan nurmi. Kohteen tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyyntöasiakirjoista. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut purkupaikkaan ja purettavaan rakennukseen ennen tarjouksen antamista. Näyttöajat tulee varata kiinteistöpäällikkö Juho Kauppilalta puh. 040-315 6235. Urakka tulee aloittaa aikaisintaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakan tulee olla täysin valmis viimeistään 2.12.2022. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 3.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava viimeistään ma 16.5.2022 klo 9.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 9:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (9:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).