Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022398940
Hankinnan nimi
Aittakorven alueen katuvalaistuksen uusinta kokonaisurakkana
Päätöspäivämäärä
2.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Normivalaistus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Urakka käsittää pääpiirteissään seuraavat työt: 1. Nykyisen katuvalaistusverkon purkamisen. a. Katuvalaistusverkko on sekä kaupungin, että Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistamissa pylväissä. 2. - yhteiskäyttöpylväistä poistetaan valaisin ja ilmakaapeli. - kaupungin puu / metalli valaisinpylväät puretaan, kaapelointi ja betonijalustat poistetaan. a. Nykyiset purettavat katuvalokeskukset sijaitsevat Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n muuntamoissa. 3. Maanrakennustyöt suunnitelmien mukaan. a. Urakoitsija tarkastaa ja hyväksyttää kaapelien ja suojaputkien asennukset ennen niiden peittämistä. Tarkastus kirjataan työmaapöytäkirjaan. 4. Työmaatiet ja liikennejärjestelyt a. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä tilaajalla urakkakohtainen liikenteenohjaussuunnitelma. Suunnitelmaa on tarvittaessa tarkistettava työn etenemisen mukaan. b. Urakoitsija rakentaa, hoitaa ja purkaa tarvitsemansa huoltotiet sekä hankkii niihin tarvittavat luvat. c. Urakoitsija vastaa ja huolehtii urakka-alueella olevien katujen tilapäisistä liikennejärjestelyistä. 5. Olemassa olevien rakenteiden, johtojen ja kaapeleiden tarkistamisen ja suojaamisen. 6. Katuvalaistusverkon rakentamisen tarvikkeineen ja valaisimineen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi. Yleiskartan keskuskohtaisten aluejaon mukaisesti (PAHN01KV ja AJOM01KV) 7. Uusien katuvalaistuskeskuksien asentamisen ja kaapeleiden kytkemisen. Tilaaja hankkii uudet katuvalaistuskeskukset sekä niihin tulevat kauko-ohjauksen päätelaitteet. Urakoitsija noutaa kyseiset keskukset Kotkan kaupungin katuvalovarastolta, Kangaskatu 2. 8. Uusien katuvalaistuskeskuksien liittymiskaapeleiden ja maadoituksien asentamisen maanrakennustöineen sekä tilaa liittymiskaapelien kytkennät ja mittaroinnit Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä yleistietolomakkeella. 9. Sähköasennuksien tarkastukset voimassa olevan pienjännitesähköasennukset SFS 6000 standardisarjan mukaisesti. 10. Loppudokumentit urakkaohjelman mukaisesti. 11. Työalueen siistimisen urakan jälkeen. a. Työalueet tulee saattaa vähintään siihen kuntoon kuin missä ne olivat ennen töiden aloittamista. b. Asfalttipäällysteet hoitaa tilaaja kustannuksellaan. Jos urakoitsija rikkoo päällystettä tarpeettomasti, enemmän mitä kaapelikaivanto tarvitsee, niin sen korjaamisen hoitaa urakoitsija kustannuksellaan. Tarkemmat tiedot urakan sisällöstä ja ehdoista tarjouspyynnön liitteissä.