Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-019
Hankinnan nimi
Asemanseudun hulevesiviemärin saneeraus
Päätöspäivämäärä
3.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Kts. tarkemmin hankintailmoituksen liiteaineisto.