Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
387563
Hankinnan nimi
Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvät laitteet
Päätöspäivämäärä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Nurmes-talon Hannikaisen salin elokuvatoimintaan liittyvien laitteiden hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnalle on haettu avustusta Suomen elokuvasäätiöltä. Sopimus osapuolten välillä tullaan tekemään vasta silloin, kun hankinnalle on myönnetty avustus Suomen elokuvasäätiöltä. Mikäli hankinnalle ei saada Suomen elokuvasäätiöltä avustusta, on hankintayksiköllä mahdollisuus keskeyttää hankinta.