Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
398857
Hankinnan nimi
Toimisto- ja huoltorakennushanke, Rauhankatu 4, Maisemasuunnittelu
Päätöspäivämäärä
8.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

VSU maisema-arkkitehdit Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti osoitteeseen Rauhankatu 4 tulevan Joensuun hautausmaan toimisto- ja huoltorakennushankkeen maisemasuunnittelutehtävän hankinnan. Hankkeen suunnitteluun kohdistuu erityisiä vaatimuksia rakennuksen keskeisestä sijainnista, arvokkaasta hautausmaaympäristöstä sekä arvokkaiksi todetuista rakennuskohteista (Rauhankappeli ja asuinrakennus). Rakennushankkeen yhteydessä tulee ratkaistavaksi myös oleellisia muutoksia ympäristöön ja liikenteeseen. Rauhankadun ja Koulukadun risteykseen on kaavoitettu kiertoliittymä, minkä vuoksi tuloliikenne kappeleihin ja hautausmaalle joudutaan järjestämään uudelleen. Muutokseen liittyy myös kukkamyymälän purkaminen ja sen toiminnan lopettaminen. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa.