Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
400020
Hankinnan nimi
Muijalannummentien rakentaminen vuonna 2022 - 2023
Päätöspäivämäärä
7.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Peab Industri Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Rakennuskohde sijaitsee Lohjan kaupungin Muijalan kaupunginosassa. Rakennuskohteena on Maantien 11193 Lieviö parantaminen Muijalannummentien rakentamisen yhteydessä sekä Muijalannummentien rakentaminen osittain. Kohde rakennetaan vuosina 2022-2023. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakkakohteessa on tehty kadunrakentamista vuosina 2020-2021, siten että katualueiden osalta on rakennekerrokset tehty kantavan kerroksen yläpintaan, salaojat, valaisinkaapelit + jalustat sekä suojavallit on toteutettu. Maantien 11193 osalta ei ole mitään toteutettu, vaan urakka sisältää kaikki suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet aina maantiealueen rajalle saakka. Tämä urakka käsittää kaksi toisiinsa liittyvää osuutta: - Maantien 11193 Lieviö parantaminen Muijalannummentien rakentamisen yhteydessä. Liittymä tehdään ELY-keskuksen kanssa tehdyn toteuttamissopimuksen mukaisesti sisältäen saarekkeen rakentamisen, valaistuksen, koko liittymän uudelleen päällystyksen (jyrsinnän jälkeen), ajoratamaalaukset, liikennemerkit, uuden rummun, pintamaan poiston, rakennekerrokset sekä päällystyksen maantiealueen rajalle saakka. Tämä osuus on kokonaan rakentamatta ja se tehdään murskerakenteella. Rakentamisessa noudatetaan kaikkia toteuttamissopimuksen ehtoja, kuten liikennejärjestelyiden hyväksyttämien, do-kumentointi sekä tiedotustaulujen asettaminen ohjeiden mukaisesti. -Muijalannummentien sekä pp-tie päällystetään välillä pl 580- pl 940( maantiealueen raja) sisältäen rakennetun kantavan kerroksen muotoon höyläyksen sekä jyräyksen. Urakka sisältää kuvissa esitetyt vihertyöt kuten 150 mm kasvukerroksen suojavalleihin, puiden istutuksen työselityksen mukaan sekä alueiden nurmetukset. Urakka sisältää Sorronrinne itä kadun päällystyksen kokonaan sekä Muilankadun päällystyksen pl 100-130. Vihertyöt tehdään asemapiirustusten mukaan. Muilankadun pp-tietä ei tehdä ja vaan kadun loppuosa jätetään aiemmassa urakkavaiheessa muotoonsa ajetulle sorapinnalle. Työn katsotaan olevan valmis, kun kaikki asiakirjaluettelon mukaisissa suunnitelmaasiakirjoissa esitetyt työt on tehty urakkarajat huomioiden ja rakennuttajan hankinnat ja kohde on koekäytetty ja käyttöönottokunnossa ja loppudokumentit on luovutettu. Mikäli tarjoaja on työyhteenliittymä, on kohteen päätoteuttaja kuitenkin nimettävä erikseen. Rakennusurakoitsija toimii työmaan pääurakoitsijana, jolle kuuluu urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi työmaapalvelut. Pääurakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat urakkaohjelmassa mainitus rakennuttajan hankinnat. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660.